Problem ze spłatą pożyczki? Co robić?

Zaciągnąłeś pożyczkę, ale nie jesteś w stanie spłacić jej w odpowiednim terminie?  Okazało się, że wybrana przez ciebie data uregulowania płatności jest za krótka? Skontaktuj się ze swoim pożyczkodawcą tak szybko, jak to tylko możliwe, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i trudności. Brak terminowej spłaty może się wiązać z powstaniem wielu znaczących kosztów, które w całości obciążają klienta.

Co zrobić w przypadku braku możliwości terminowej spłaty?

Gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, koniecznie skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy, w której zaciągnąłeś pożyczkę. Najgorsze, co można teraz zrobić, to pozostać bez żadnej reakcji. Firmy zajmujące się udzielaniem dodatkowych środków zawsze mają dostępne pewne opcje, które pomogą ci wybrnąć z trudnej sytuacji. Wśród nich mogą się znaleźć takie, jak częściowa spłata lub przedłużenie terminu wymagalności. Skorzystanie z nich zawsze jest znacznie lepszą alternatywą dla braku spłaty i nie podjęcia próby kontaktu z pożyczkodawcą w celu poszukania odpowiedniego rozwiązania.

Przedłużenie terminu spłaty

Jedną z najpopularniejszym metod wykorzystywanych przez pożyczkodawców w związku z  trudnościami w terminowej spłacie zobowiązania jest oferta przedłużenia terminu wymagalności. Aby z niej skorzystać należy skontaktować się z konsultantem obsługi klienta lub wybrać tę opcję na stronie internetowej po zalogowaniu się na swoje konto.  Ważne jest, aby wybrać tę opcję przed upływem terminu spłaty. Najczęściej tylko wtedy można z niej skorzystać. Wiąże się to również z uiszczeniem odpowiedniej kwoty za przedłużenie, która jest równowartością odpowiedniej części zaciągniętej pożyczki. Wysokość tej kwoty różni się w zależności od firmy i oferty, z której skorzystaliśmy.

Konsekwencje braku terminowej spłaty

W przypadku braku spłaty zaciągniętej pożyczki w odpowiednim terminie należy się liczyć z wieloma konsekwencjami. Przede wszystkim firma ma prawo naliczać ustawowe odsetki karne od dnia wymagalności. Wszystkie koszty związane z wysyłaniem wezwań do zapłaty oraz ewentualnymi wizytami terenowymi również będą obciążały pożyczkobiorcę. Firma ma możliwość skierowania sprawy do postępowania windykacyjnego oraz sądowego, w związku z którymi wszystkie koszty również będą obciążały bezpośrednio osobę, która zaciągnęła i nie spłaciła pożyczki w terminie. Wszystkie te możliwe koszty mogą znacznie zwiększyć ostateczną kwotę do zapłaty, powiększając tym samym istniejące już trudności finansowe.  Dodatkowo firma ma możliwość wpisania niesolidnego pożyczkobiorcy do rejestrów nierzetelnych dłużników, co wiąże się z dalszymi konsekwencjami. Należą do nich trudności z uzyskaniem kolejnych pożyczek, kredytów, zawarcia umowy o telefon komórkowy na abonament lub telewizję oraz zakup dowolnego produktu w systemie ratalnym.