Nie rozwiązane!

Spłata pożyczki

W dniu 29.03.2016 o godz.18.20 w rozmowie telefonicznej do FILARUM - 222 66 80 80 - zwróciłam się z zapytaniem i prośbą o przeksięgowanie i zaliczenie wpłat z 22.03.2016 -180,00 i 23.03.2016 --80,00 razem 260,00 , wpłaconych na przedłużenie pożyczki na konto całkowitej spłaty pożyczki.Wyjaśniłam też ,że w/wym. wpłaty wcześniej wpłaciłam już po terminie wpłaty na przedłużenie, -/otrzymałam email - Mając na uwadze powyższe, chcielibyśmy zwrócić uwagę na brak spłaty udzielonej przez Nas pożyczki nr 1777279, której termin wymagalności upłynął dnia 2016-03-21./ w dniu 25.03.2016 wpłaciłam 1406,00 jako dopłatę do kwoty 260,00 -do całkowitej spłaty. Otrzymałam odpowiedź ,że jest taka możliwość ,lecz mam wysłać email z prośbą o przeksięgowanie i zaliczenie wpłat 180,00 i 80,00 wpłaconych na przedłużenie pożyczki na konto całkowitej spłaty pożyczki , wówczas wpłaty zostaną przeksięgowane na konto całkowitej spłaty. Email z prośbą wysłałam, lecz z odpowiedzią na niego się nie zgadzam. Otrzymałam odpowiedź - W odpowiedzi informujemy, iż w związku z deklarowaną dopłatą brakujących środków do przedłużenia pożyczki, nie mamy możliwości przeksięgowania przelewów w kwocie 180zł oraz 80zł zgodnie z przesłaną dyspozycją. Nie rozumiem dlaczego 2 dni wcześniej istniała taka możliwość, a po przesłaniu e-maila nie istnieje,skoro wpłaty na przedłużenie i na spłatę pożyczki wpływają na to samo konto bankowe.
01.04.2016, 21:00, lw09
Jedynie autor tematu lub reprezentant firmy i nasz administrator strony mogą uczestniczyć w dyskusji o problemie

Opinie Filarum.pl

4.3
2
Łatwość otrzymania:
5
Kurs wydania:
4
Transparentność warunków pożyczki:
4
Warunki przedłużenia:
3.5
Jakość usługi:
5
Wsparcie:
4
Dodaj skargę